Menu

Xu hướng phát triển của lịch sử máy nén khí

” Thập kỷ tới,  là để di chuyển từ một cường quốc sản xuất lớn, đạt được bằng cách sản xuất để để tạo ra một giai đoạn quan trọng của chuyển đổi sản xuất .”

Công nghệ nén tuyến tính thay thế cho các máy nén truyền thống vì hiệu quả cao, không ồn, ô nhiễm không và cấu trúc đơn giản, nó là một công nghệ công nghiệp xanh thực sự.

Sáu biểu hiện của sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất trong thập kỷ tới

Đầu tiên, sản xuất đã phát triển thành xương sống của nền kinh tế quốc gia. Sản xuất chiếm khoảng một phần ba giá trị gia tăng công nghiệp trong GDP của cả nước, chiếm 80% của tất cả các ngành công nghiệp; chiếm nộp thuế cho khoảng 90% tổng số công nghiệp; xuất khẩu công nghiệp của hàng hóa sản xuất chiếm 90% tổng kim ngạch xuất khẩu; người lao động chiếm 90% của tất cả các ngành công nghiệp. “Từ quan điểm của xu hướng phát triển, sẽ có một số thay đổi trong thập kỷ tới, nhưng sản xuất sẽ chiếm một vị trí quan trọng hơn trong nền kinh tế quốc gia.”

Thứ hai, ngành công nghiệp sản xuất của sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhất định trong thập kỷ tới.

Thứ ba, tổng sản lượng và quy mô của ngành công nghiệp sản xuất của là một trong những cao nhất trên thế giới, và sẽ xếp hạng đầu tiên trên thế giới trong thập kỷ tới.

Thứ tư, chuyển đổi và nâng cấp và điều chỉnh cấu trúc sẽ là chủ đề chính của ngành công nghiệp sản xuất của trong thập kỷ tới. ngành công nghiệp sản xuất của đang đối mặt với lăm thay đổi lớn trong tương lai: đó là dựa vào tiến bộ công nghệ để chủ yếu dựa vào đầu tư và nâng cao chất lượng công nhân kéo thúc đẩy sự thay đổi, thay đổi từ tập trung vào sự tích tụ của việc mở rộng khả năng tập trung vào năng lực chuyên môn; sản xuất ca sản xuất từ ​​sản xuất đến dịch vụ theo định hướng Từ mức giá thấp của chuỗi giá trị sản xuất thế giới đến chuỗi giá trị sản xuất cao cấp thế giới, từ môi trường ép đến thân thiện với môi trường.

1.jpg

Thứ năm, sự tích hợp của công nghệ thông tin và ngành công nghiệp sản xuất của đang tiến sâu và rộng. Công nghệ thông tin và công nghiệp …… ” Thông tin sản xuất là sự tích hợp của hai điểm then chốt và là đầu mối.” Sản xuất và công nghệ thông tin, sự tích hợp của công nghệ cao, có thể thúc đẩy việc chuyển đổi sản xuất truyền thống để nâng cấp ngành công nghiệp sản xuất hiện đại. Trong số đó, tình báo là rất quan trọng: sản phẩm và thiết bị để đạt được là cung cấp các công cụ thông minh cho các ngành kinh tế quốc dân, do đó làm tăng mức độ lực lượng sản xuất xã hội , tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế của ngành công nghiệp sản xuất thiết bị . Trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực này có một trung tâm nghiên cứu của bên thứ ba độc lập về thiết bị kỹ thuật chính – Mạng thiết bị máy móc lớn.

Thứ sáu, sản xuất xanh, sản xuất thông minh và sản xuất theo định hướng dịch vụ sẽ trở thành hướng của ngành sản xuất . Sản xuất xanh là khái niệm xanh trong sản xuất và sản xuất và tái sản xuất các sản phẩm sản xuất của chúng tôi và toàn bộ vòng đời. Ví dụ, sự phát triển của các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ tiết kiệm năng lượng; sự phát triển của ít gây ô nhiễm, không gây ô nhiễm, các sản phẩm khí thải thấp và quy trình; phát triển các bon thấp thúc đẩy nền kinh tế tròn, giảm tiêu thụ tài nguyên, bảo tồn tài nguyên, bảo vệ sinh thái. Hệ thống sản xuất thông minh cuối cùng sẽ thay đổi từ một hệ thống hài hòa người-máy với việc đưa ra quyết định về con người làm trung tâm cho một hoạt động tự trị dựa trên máy nén khí.

Xem thêm các bài viết về máy nén khí tại đây 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *