Menu

Thế nào là một văn phòng ảo?

Câu hỏi giúp bạn hiểu thêm về khái niệm của một văn phòng ảo, một dịch đã được tiếp nhận và lựa chọn đối với việc kinh doanh và bắt đầu khởi.
Văn phòng ảo không có vị trí chính xác, và nó được hình thành thông qua việc sử dụng các công nghệ hiện đại. Một văn phòng ảo là một không gian chia sẻ, rất giống như một văn phòng vật lý nhưng nó không hoàn toàn như thế.

Thế nào là một văn phòng ảo?
Nó có tất cả những lợi ích của một văn phòng bình thường, điện thoại, email, fax và một số các thiết bị ngoại vi không thể thiếu để duy trì hoạt động văn phòng bình thường. Trong ngắn hạn, nó được gới thiệu với các khách hàng hay đối tác kinh doanh như một không gian vật lý bình và nó là một trong những cách hiệu quả nhất để bắt đầu một doanh nghiệp trong thế kỷ 21.

Các gói phần mềm văn phòng ảo bắt đầu trở nên nhiều hơn và hấp dẫn hơn và ngay sau đó nó đã là trụ cột chính của bộ khởi động kinh doanh mới hoặc thậm chí là một giải pháp tạm thời cho doanh nghiệp mở rộng. Bây giờ, ngày càng có nhiều công ty đang cung cấp các gói văn phòng ảo – điều đó có nghĩa rằng nó đang ngày trở nên hấp dẫn và được nhiều người chú ý đến và lựa chọn. Tiện nghi mới hơn bao gồm các dịch vụ của một trợ lý cuộc gọi cá nhân, thu fax, hệ thống định tuyến điện thoại, chuyển phát thư, cho thuê phòng họp tạm thời, dịch vụ điện tử bao gồm phần mềm để chạy các cuộc họp ảo hoặc các cuộc họp xuyên biên giới. Không có gì có thể tốt hơn khi biết bạn có tất cả các công cụ cần thiết để chạy các doanh nghiệp của bạn và cung cấp cho thị trường một hình ảnh tốt trước khi cam kết cái gì đó cụ thể và lâu dài hơn.

Văn phòng ảo được thực hiện cho các chiến lược ngắn hạn và điều này có nghĩa là các rủi ro liên quan được giảm đi đến một mức độ nào đó. Bạn không muốn ở trong một tình huống mà khi kinh doanh không thành công mà vẫn phải trả các hóa đơn cho văn phòng vật lý mà nó lại không đem lại một lợi ích nào? Giảm bớt rủi ro của bạn khi bạn đăng lý với một văn phòng ảo. Đây là một quyết định mà bạn sẽ không hối tiếc, đặc biệt là trong thời điểm kinh tế đang đi xuống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *